YMCA

międzynarodowa organizacja ekumeniczna

chrześcijańskie wartości

YMCA

YMCA to międzynarodowa ekumeniczna organizacja propagująca program oparty na wartościach chrześcijańskich. Głównym celem organizacji jest służenie harmonijnemu rozwojowi fizycznemu, umysłowemu i duchowemu.

Obecnie YMCA funkcjonuje w 130 krajach i zrzesza prawie 30 milionów członków. Warto wspomnieć, że Polska YMCA została powołana do życia w 1923 r. i jest częścią światowej koalicji tej organizacji.

ŁÓDZKA YMCA

Pierwotnie łódzki oddział znajdował się przy ul. Piotrkowskiej. W latach 1932-1935 przy ul. Moniuszki 4a wybudowano nowy budynek dla YMCA Łódź. Powstał według planów architektonicznych Wiesława Lisowskiego. W 1936 r. oddano w jego wnętrzu krytą pływalnię. Okres II wojny światowej nie był przychylny dla działalności organizacji, została ona karnie zakazana. W budynku urządzono klub dla oficerów niemieckich. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. YMCA wznowiła działalność, ale nie na długo. W 1949 r. ówczesne władze rozwiązały organizację, a budynek przeszedł na własność państwa. Ulokowano w nim Miejski Dom Kultury, który następnie przekształcono w Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima. W 1990 r. łódzki oddział YMCA został reaktywowany i następnie w 1993 odzyskał swój
gmach przy ul. Moniuszki 4a.